Chính sách bảo mật

1 – MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

– Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công ty chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2 – PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

– Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhận được yêu cầu từ khách hàng
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trên Website
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch

–   Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3 – THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

– Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi

4 – NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ QUYỀN HẠN TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

– Nhân sự trong công ty.

– Khách hàng của công ty.

– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

5 – CÁCH THỨC ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

– Tại BOFA Việt Nam, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng. Bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được BOFA Việt Nam cam kết không chia sẻ. Không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. BOFA Việt Nam cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

 •  Nâng cao chất lượng sản phẩm dành cho khách hàng.
 •  Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.
 •  Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

6 – CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG.

 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân – để lưu trữ chăm sóc và tương tác lâu dài với khách hàng.
 • Phạm vi sử dụng thông tin: Sao lưu hợp đồng – thông tin khách hàng – người thay mặt doanh nghiệp trao đổi làm việc.
 • Thời gian lưu trữ thông tin: Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng mãi mãi đến khi ngưng hợp tác sau 5 năm.
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: BOFA Việt Nam không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kì ai – chỉ có giám đốc và kế toán BOFA Việt Nam quản lý và tiếp cận thông tin khách hàng.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin. Bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập. Xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình: chúng tôi lưu trữ và thu thập thông tin duy nhất tại văn phòng công ty BOFA Việt Nam.
 • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. Trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin. Chúng tôi: Không đăng và không công khai chỉnh sửa.