Hướng dẫn sử dụng

1, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT BOFA ZHIBO SERIES BGX-5/D1-30/45/60/70/80S1 VÀ BGX-A/D-25S5 KHOÁ ĐIỆN TỬ.

Vcca Scaled

12

30s1 80s1

2, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT BOFA ZHIBO SERIES ZB-30/35/45/60/70/80/100/120/150DY

12

30dy 150dy

MODEL: ZB-30/35 DY

https://www.youtube.com/watch?v=KSHmfKvwyAA

MODEL:ZB-45/60/70/80/100/120/150DY

https://www.youtube.com/watch?v=mIey6tujA10

3, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT BOFA ZHIBO SERIES ZB-30/35/45/60DJ

Fd

30dj 60dj

Model: ZB-30/35DJ

Model: ZB-45DJ~60DJ

https://www.youtube.com/watch?v=_DPFviQlnDA

4, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT BOFA BOFAN SERIES BF-30/45/60/70/80/100/120150ZY

53 Scaled

643

Model: BF-45/60/70/80/100/120/150ZY

5, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT BOFA BOFAN SERIES BF-35/45/60/70ZZ

21s Copy 1 Scaled

35zz 70zz

Model: BF-35ZZ

Model: BF-45/60/70ZZ

6, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT BOFA BOSHANG SERIES FDX-A/D-30/45 VÀ FDG-A1/D-60/70/80/100/120/150

Vcs

2121dấ

Model: FDX-A/D-30

https://www.youtube.com/watch?v=1B_E-Sn3Uiw

Model: FDX-A/D-45 và FDG-A1/60~150

https://www.youtube.com/watch?v=_U0i18iV04w

Model: FDX-A/D-30~45 và FDG-A1/60~150

Két Sắt Boshang Series Fdx A/d 45 Pro

https://www.youtube.com/watch?v=To0Mb-0PaTQ

https://www.youtube.com/watch?v=_HjgRdw3SEA

7, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT BOFA BOSHANG SERIES BF-V-45/60/70/80/100/120/150BS2

Sa

45bs2 150bs2

8, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT BOFA BOJIN SERIES BF-V-45/60/70/80/100BJ

Vx

Hd CÀi ĐẶt Bojin Copy

Model: BF-V-45/60/70/80/100BJ

Model: BJ-85/100/120TG

9, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT SẮT BOFA BOYA SERIES FDG-A/D-55/65/75/85/95BJ

Fgfds

Hd CÀi ĐẶt Boya Copy

https://www.youtube.com/watch?v=6j-j2u3dpLo

Model: BY-55CT

https://www.youtube.com/watch?v=dOF1XrvyGXo

10, * HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MẬT KHẨU NGĂN PHỤ BÊN TRONG :

https://www.youtube.com/watch?v=pFoMqOUNpPs

11, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NGÀY, GIỜ KÉT SẮT THÔNG MINH BOFA MÃ FDX-A/D-30

12, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KẾT NỐI APP TUYA TRÊN SMARTPHONE ĐỂ QUẢN LÍ KÉT.

2

https://www.youtube.com/watch?v=84wONzfbbFg

13, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP TIẾP PIN DỰ PHÒNG CHO KÉT SẮT BOFA

https://www.youtube.com/shorts/zjUMcruOYq4